Vi är ett ekumeniskt nätverk som erbjuder handledning, kunskap &
verktyg för församlingsutveckling i Sverige!