blockimage

Vi är ett ekumeniskt nätverk som erbjuder kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och relevanta verktyg för församlingsutveckling i Sverige.


Vår vision är en församlingsrörelse som präglas av mission, efterföljelse och andlig fördjupning!