Oavsett vilket verktyg ni än väljer att arbeta med i er utvecklingsprocess så är vår erfarenhet att hjälpen från en extern handledare ovärderlig. Handledaren bidrar med ett viktigt utifrånperspektiv och hjälper er som församling att se “blinda fläcker”, ställa viktiga och ibland svåra frågor och uppmuntra er i utvecklingsarbetet! 

Som nätverk är vi tacksamma och stolta över våra erfarna NFU-handledare – kontakta oss om ni vill veta mer om hur våra handledare arbetar och varför inte boka in ett kostnadsfritt besök? Du hittar en lista över aktiva NFU-handledare här.

VILL DU BLI NFU-HANDLEDARE?

En viktig del i Nätverket för Församlingsutvecklings arbete är att utbilda handledare. Genom Grundkursen får du god kunskap om NFU som verktyg, hur det kan användas i utvecklingsarbetet i församlingen och redskap för ett gott handledarskap.

Vill du bli handledare?
Anmäl ditt intresse till info@forsamlingsutveckling.se alternativt hör av dig till ditt samfunds ansvarige i Nätverkets ledningsgrupp.

Grundkursen är uppdelad i tre delar:

1. NFU’s grunder & Handledarskapet. Under dagen tar vi avstamp i boken Sätt färg på livet och arbetar igenom NFUs fem grundkomponenter: Särdragen, Växtprinciperna, Kompassen, Minimifaktorerna och NFU-verktygen.

2. Handledarpraktik. Församlingsbesök tillsammans med erfaren handledare med överlämning av NFU-profil.

3. Den nya NFU-profilen. Under kursdagen går vi igenom den nya NFU-profilen, de tre guiderna och hur dessa kan användas i handledarskapet.