Under året genomför Nätverket för församlingsutveckling ett antal kurser och konferenser, till exempel Grundkurs för NFU-handledare som består av tre utbildningsmoment samt Handledardagar som brukar arrangeras i mars varje år. Om inget annat anges är kurserna som nätverket arrangerar öppna för alla som är intresserade av NFU och som vill fördjupa sig i gott handledarskap.

KURSER & KONFERENSER

  • UTVECKLA FÖRSAMLINGEN MED STYRKEBASERAD UNDERSÖKNING
    31 oktober 2017, Kyrkan vid Brommaplan, Stockholm.
  • HANDLEDARDAGAR 2018
    “Hur förkunnar vi Kristus i vår tid?”
    20-21 mars 2018, Stockholm.